Εκπαιδευτικό υλικό

Η σελίδα αυτή παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό που συγκεντρώθηκε και δημιουργήθηκε για πέντε (5) επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους στην Αιγαιακή Θράκη.

Οι χώροι αυτοί είναι 1) τα Άβδηρα, 2) οι Φίλιπποι, 3) η Αμφίπολη, 4) η Όλυνθος και 5) το Δίον.  Καλύπτουν ένα μεγάλο γεωγραφικό εύρος (από την Κεντρική ως την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη) που αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο γεωγραφικό τμήμα με το οποίο ασχολείται το έργο. Χρονολογικά οι χώροι αυτοί έχουν ανθρώπινη δραστηριότητα καθ’ όλη την περίοδο με την οποία ασχολείται το ARENA, αλλά και μεγάλη επισκεψιμότητα και αναγνωρισιμότητα σήμερα. 

Για κάθε αρχαία θέση υπάρχει διαθέσιμο ένα γενικό κείμενο με αρχαιολογικές πληροφορίες, καθώς και ένα κείμενο με προσανατολισμό περισσότερο παιδαγωγικό, ώστε να αποτελέσει μια αφορμή για ενασχόληση με την αρχαία πόλη. Προτείνεται επίσης μια διαδρομή στα βασικά σημεία του κάθε αρχαιολογικού χώρου, ενώ υπάρχουν παραπομπές σε πλούσιο δημοσιευμένο πολυμεσικό υλικό (χάρτες, εικόνες, βίντεο κτλ.). Το εκπαιδευτικό υλικό ολοκληρώνεται με ένα φυλλάδιο εργασίας που περιέχει  προτεινόμενες παιγνιώδεις δράσεις γνωριμίας με τον αρχαιολογικό χώρο.

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό απευθύνεται 1) στα σχολεία της περιοχής αλλά και 2) στο ευρύ κοινό, στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων. Το υλικό είναι διαθέσιμο και μέσω της σελίδας του χάρτη του ARENA στο δελτίο του καθενός από τους πέντε επιλεγμένους χώρους, ενώ γι’ αυτούς υπάρχουν πληροφορίες και στο χρονολόγιο του ARENA.

Αν αξιοποιήσετε το εκπαιδευτικό υλικό, ως εκπαιδευτικός ή γονιός ή επισκέπτης, παρακαλώ συμπληρώστε ένα ερωτηματολόγιο 5-10 λεπτών για να μας πείτε τα σχόλιά σας.

1. Άβδηρα

Οικοδομικές ενότητες στο δυτικό τμήμα του νοτίου περιβόλου (Καλλιντζή, Κ. και Χρυσάφη, Μ. 2014. Ανάδειξη τμημάτων του οικιστικού πλέγματος του νοτίου περιβόλου των Αβδήρων. ΥΠΠΟΑ, ΕΦΑ Ξάνθης, σελ.12-13).

2. Φίλιπποι

3. Αμφίπολη

4. Όλυνθος

5. Δίον