Το Χρονολόγιο παρουσιάζει επιλεγμένα σημαντικά γεγονότα ή περιόδους που σχετίζονται με τις θέσεις για τις οποίες συγκεντρώθηκε βιβλιογραφία.
Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο Χρονολόγιο χρησιμοποιώντας τα βελάκια στο πληκτρολόγιό του ή κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και σύροντας δεξιά/αριστερά το Χρονολόγιο.